Trang chủ Bảng giá

Bảng Giá

 BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

VIP1

0-200.000.000 Cọc hàng 70% phí dịch vụ 3%
VIP 2 200.000.000-1.000.000.000 Cọc hàng 70%  phí dịch vụ 2.5%
VIP 3 Trên 1.000.000.000 Cọc hàng 70%  phí dịch vụ 2%
 

BIỂU PHÍ CƯỚC VẬN CHUYỂN 

LINE 1: LINE SIÊU TỐC

HÀNG VỀ TỪ 4 - 6 NGÀY KỂ TỪ KHI KÍ NHẬN (55K/KG)

LINE 2: LINE TMĐT (THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ)

HÀNG VỀ TỪ 10-15 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÍ NHẬN (40K/KG)

LINE 3: KHAI THUẾ ( không thể áp dụng cho tất cả cá loại mặt hàng)

HÀNG VỀ TỪ 10-12 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÍ NHẬN (25K/KG)

* GHI CHÚ: Giá cân không làm tròn, hàng về sẽ cân trực tiếp tại kho , thời gian hàng về được báo trên trong điều kiện binh thường .

Phí dịch vụ

STT NỘI DUNG MỨC PHÍ (%)

1

Phí mua hàng từ 0 đến 2.000.000VNĐ

3

2 Phí mua hàng từ 2 đến 20.000.000VNĐ

2.5

3 Phí mua hàng từ 20 đến 50.000.000VNĐ

2

4 Phí mua hàng từ 50 đến 100.000.000VNĐ

1.5

5 Phí mua hàng trên 100.000.000VNĐ

1

 

---------------------------------------------

Lượt xem: 8338   Quay lại    Lên đầu